Προοπτικές της Ιεραποστολής

 

Από τους πρωταρχικούς στόχους της Ιεραποστολής, είναι η ανέγερση και λειτουργία Ορφανοτροφείου Θηλέων.  Για τον σκοπό αυτό το 2006 αγοράστηκε ένα οικόπεδο 80 στρεμμάτων έξω από την πόλη. Στο συγκρότημα αυτό θα περιλαμβάνονται: Ιερός Ναός, ιατρείο για τις ανάγκες τις περιοχής, σχολείο (γυμνάσιο και λύκειο), τεχνική σχολή επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστήρια.

 

Επίσης το 2006 αγοράστηκε οικόπεδο στο κέντρο της πρωτεύουσας Ανταναναρίβο, για τη δημιουργία κτιρίου της Επισκοπής.

 

Η Ιεραποστολή βοηθά φτωχές οικογένειες, πληρώνει ενοίκια σπιτιών και κατασκευάζει μικρά χτιστά σπίτια για οικογένειες που ζουν σε λασποκαλύβες και σε άθλια καταλύματα.

 

Δραστηριοποιείται και στον χώρο των φυλακών με επισκέψεις, ομιλίες και βοηθήματα.

 

Την περίοδο αυτή πραγματοποιείται ο εξοπλισμός και εξωραϊσμός 30 Ιερών Ναών. Είναι ένα έργο χρονοβόρο και πολυδάπανο, επειδή περιλαμβάνει έργα όπως οι εικόνες του Τέμπλου, καλύμματα Αγίας Τραπέζης, Ιερά Σκεύη, Εικονοστάσια.

Σε όλες τις δραστηριότητες της Ορθόδοξης Ιεραποστολής συνδράμουν εθελοντές και εθελόντριες από την Ελλάδα, την Αυστραλία και την Αμερική. Τα έσοδα της Ιεραποστολής προέρχονται από το γραφείο της εξωτερικής Ιεραποστολής της Εκκλησίας της Ελλάδος, Μητροπόλεις, Ενορίες, Μοναστήρια και από συνδρομές Ιεραποστολικών Συλλόγων και ιδιωτών από την Ελλάδα την Αυστραλία και την Αμερική. Πέρα όμως από κάθε υλική βοήθεια, υπάρχει άμεση ανάγκη εθελοντικής εργασίας από ιερείς, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, πολιτικούς μηχανικούς, αλλά και από κάθε χριστιανό που θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο δύσκολο και επίπονο αυτό έργο, όπου οι ανθρώπινες δυνάμεις είναι λιγοστές.

Απευθυνόμαστε λοιπόν στην αγάπη σας.